2010. augusztus 13., péntek

Péntek 13!!!


"A babona vén, évszázados fája minden népnél megtalálható." – írja Krúdy Gyula
Péntek 13. – Egy hiedelem története

"Nem szabad babonásnak lenned, mert ez nem illik emberhez. De nem szabad teljesen megvetni a babonákat, mert ez emberfölötti, illetlen gőg. Inkább csak szelíd gúnnyal kell bánni babonáinkkal, mint aki mosolyog - de kissé fél is." - Márai Sándor
Péntek 13. -a babonákról