2014. március 14., péntek

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

Eredetileg Csoma Sándor 1784.03.29.-én született Székelyföldön. Apja idősebb Csoma Sándor, székely határőr. Anyja Getse Krisztina (tibeti nyelven a „Gese" szellemi vezetőt jelent. Nagyenyedi diák évei alatt már leginkább a történelem és a nyelvészet érdekli. Végére akar járni a finn-lap és a hun-török rokonság kérdésének. Főiskola után 3 éves ösztöndíjat kap egy angol alapítványtól a Göttingai Egyetemre. Tizenhárom élő ás holt nyelvet ismert már. Több magas állást is felkínáltak neki, de mindet visszautasítja; készül a nagy utazásra. Harmincöt évesen 1819.szeptember 23-án gyalogosan hagyja el az országot. Sajnos az akkori angol titkosszolgálat már Göttingiában felfigyel rá. Csoma eredetileg Oroszországon át akar Mongóliába eljutni. Konstantinápoly kikötőjében pestis járvány miatt nem tud partra szállni. Pedig ide is a magyarok őstörténetével foglalkozó arab írások miatt jön. Így tovább hajózik az egyiptomi Alexandriába. Itt tanul arabul és régi írásokat tanulmányoz. Aztán itt is kitör a pestis, így kénytelen Ciprusra, majd Libanonba, végül Bagdadba menni. Itt váratlanul egy angol „utazó" – valójában titkos ügynök – összeismerkedik vele és pénzt ad neki, hogy egy karavánnal eljusson Perzsiáig. Megtanul perzsául, hozzájut perzsa nyelvű iratokhoz is, a helyiek Szkander Bég néven említik.
A FOLYTATÁS IDE KATTINTVA

AMIT MÉG ÉRDEMES ELOLVASNI: